Winkelwagen
Menu
Filters
Favorieten

Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.

Disclaimer

Copyright 2020 De Oude Sluis

Alle rechten voorbehouden.

Op deze pagina's rusten copyrights die toebehoren aan De Oude Sluis Niets uit deze pagina's mag worden gekopieerd, of anderszins gereproduceerd middels drukwerk, fotokopie, printwerk, videoband, audioband, film, vastleggen als databestand, anders dan bedoeld voor huiselijk gebruik. Voor elke uitzondering hierop dient er uitdrukkelijk toestemming gevraagd te worden aan De Oude Sluis

De op deze website getoonde informatie wordt door De Oude Sluis met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als kennelijke programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met De Oude Sluis te mogen claimen of te veronderstellen.

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde links, zijn eigendom van De Oude Sluis. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren, te hergebruiken of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Oude Sluis.

Op onze website staan links die leiden naar websites van derden. Deze sites zijn bedoeld ter informatie en zijn geen eigendom van De Oude Sluis. De Oude Sluis kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.

Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd zijn met de wet, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen elders op deze website gedaan. Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van op deze pagina.


Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.

iDEAL MasterCard Visa PayPal

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.